På svenska kallas också glaciär för jökel, vilket kommer från isländska ordet “jökull” som säkert känns igen från flera platser på Island, inte minst Vatnajökull. Vatnajökull, som tidigare kallades Klofajökull är Islands, men också Europas, största glaciär och spänner över ett område över 8 000 kvadratmeter. Under glaciären finns dessutom en vulkan, och det är geologiskt mycket aktivt område där utbrott inte är ovanliga. Detta område på södra Island anses av de flesta vara mycket vackert och till exempel användes denna plats för inspelning av filmen Batman Begins.

Vad är då en glaciär eller jökel? Glaciären är en ansamling av snö och is som har satts i rörelse. Glaciärer uppstår i områden i bergsområden i kyligt klimat och skapas genom att snö samlas men inte har tid att smälta ner, vilket gör att snö- och issamlingen lägger sig lager på lager. Genom att snön läggs lager på lager tyngs sedan snön ner och omvandlas till is.

I Sverige finns upp till 250 glaciärer och den största är Stuorrajekna som ligger i Lappland, var du också hittar de allra flesta glaciärer i Sverige, men det finns undantag som Helagsglaciären i Jämtland. Världens största glaciär återfinns i Antarktis, i den östra delen och glaciären kallas Lambertsglaciären. Det finns många olika typer av glaciärer med den största skiljelinjen går mellan tempererade eller polära, där de tempererade glaciärerna har rinnande vatten medan de polära är i stort sett frusna.