Glaciärerna är en av de strukturer i världen som påverkas mest av. Den temperaturökning som har skett under senaste århundradena har lett till att glaciär efter glaciär smälter ned och till och med försvinner.

Ett mycket stort område i Antarktis utgörs av glaciärer, som till största delen är frusna. När temperaturen på jorden ökar omvandlas denna is till vatten, och det är fråga om mycket stora volymer som leder till att vattennivån höjs. Detta leder i sin tur till översvämningar runt om i världen, vilket förstås får fatala konsekvenser för de platser som drabbas.

Glaciärerna är anledning till att sätta sig ner och börja reflektera över den privata konsumtionen som påverkar produktionen av bränsle, energi och livsmedel. På statlig nivå, och på internationell nivå kämpar många människor för att påverka politiker att ställa om, med skatteväxlingar, med subventioner, med avgifter, för att underlätta för företag, organisationer och privatpersoner att ställa om till att bli mer hållbara, så att vi kan stoppa temperaturökningen som är destruktiv, och håller på att kanske till och med förstöra vår existens här på jorden.

Ett exempel på insatser för en bättre miljö är Kubas omställning från Sovjet-beroende oljeimport till ett mer ekologiskt jordbruk liksom investeringar i ny teknik – i energisnålare kylskåp, utbyte av alla glödlampor i hela landet till lågenergilampor, i satsningar på solenergi.