En tar inte gärna en nakenhund med sig på exkursionen till Antarktis av flera anledningar. En är att den skulle frysa ihjäl utan ytterligare beklädnad. En annan är att den saknar de egenskaper som är lämpliga för de folk som bor i

Flera av hundraserna som finns i kalla miljöer är specialiserade för olika typer av uppgifter, Till exempel är Siberian Husky specialiserad för att dra slädar, men är också mycket bra som renvallningshund och jakthund.

Aveln av Siberian Husky tog sitt ursprung i raserna som användes av tjuktjerna i Sibirien, raser som liknar den ryska lantrashunden Tjukotskaja Jesdovaja. Tjuktjerna livnärde sig på renhållning, på jakt och dessa hundar användes inte minst för transport av lättare packning över långa distanser. Siberian Husky avlades dock fram i Alaska.

Siberian Husky är en energisk och lätt disträ ras och det är ofta nödvändigt att överraska med till exempel att peka dem i sidan för att påkalla uppmärksamhet för att sedan ge information eller lära in ett beteende. Den är mycket aktiv och kräver mycket motion och uppmärksamhet.

Andra polarhundar är Alaskan Malamute, Grönlandshund och Samojedhund. Alla är specialiserade för att dra slädar, och är bra som renvallare och jakthundar. Raserna har framavlats vid olika tidpunkter i historien, men den äldsta av dem är Grönlandshunden som kom med inuiterna redan på 1000-talet.